Haji Plus Non Kuota Dan Umroh Resmi Depag
PT.Galih Tunggal Perkasa
0838-0503-9691
0838-0503-9691
Khazzanah-Tour-Travel-Umroh-Haji-Service
$ 2320
23 Des 2017 9 Hari
Paket Umroh Vip
Bintang 5 By GA
$ 1910
23 Des 2017 9 Hari
Paket Umroh Reguler
Bintang 3 By GA
$ 2470
27 Des 2017 13 Hari
Umroh Plus Turki
Bintang 5 By Turkies
$ 1970
27 Des 2017 10 Hari
Umroh Plus Turki
Bintang 4 By Turkies
Rp 19 Jt
2, 4 10 Jan 2018 10 Hari
Paket Umroh Promo
Bintang 3 By AA
$ 1970
27 Des 2017 10 Hari
Umroh Plus Turki
Bintang 4

Panduan Manasik Ibadah Haji dan Umroh Sesuai Syariah II

Panduan Manasik Ibadah Haji dan Umroh Sesuai Syariah II

D.Doa Salam Kepada Abu Bakar Siddiq Ra.
Assalaamu 'alaika yaa khalifata rasuulillaah(i). Assalamu'alaika ya man anfaqa maalahu kullahu fii hubbillaahi wa hubbi rasuulih(i).Jazaakallaahu 'an ummati rasuulillaahi khairal jazaa'i. Wa laqad khalafa rasuulallaahi ahsanal khalafi.Wa salaka thariiqahu wa minhaajahu khaira suluukin wa nashartal islaama wa washaltal arhaama walam tazal qaa'iman bilhaqqi hattaa ataakal yaqiin(u).Fassalaamu'alaika wa rahmatullaahi wa barakaatuh(u).

Artinya : Selamat sejahtera padamu wahai khalifah rasulullah saw.Selamat sejahter padamau wahai teman Rasulullah di dalam gua, Selamat sejahtera padamu wahai orang yang mendermakan semua hartaya karena cinta kepada Alloh da Rasul-Nya. Semoga Alloh Membalas dengan sebaik-baiknya, Engkau telah membela islam, Engkau telah menghubungkna silaturahmi dan engkau senantiasa mengatakan kebenaran samai akhir hayat.Maka selamat sejahtera adamu dan rahmat serta berkat Allah juga Untukmu.

E.Doa Salam Kepada Umar Bin Khattab Ra.

Assalamua 'alaika yaa mudzhiral islaam(i). Assalaamu'Alaika yaa faaruuq(u). Assalaamu 'alaika yaa mannathaqta bish-shawaabi wa kafaltal aytaama wa washatal arhaama wa qawiya bikal islaam(u).Assalaamu'alaika wa rahmatullaah(i).

Artinya :
 Selamat sejahtera kepadamau wahai penyebar islam. Selamat sejahtera kepadamu wahai orang yang tegas memisahkan yang benar dengan yang salah . Selamat sejahtera wahai orang yang senantiasa  berkata dengan benar, Engkau telah menjamin anak yatim, engkau telah menghubungkan silatuahmi dan denganmulah islam telah teguh dan kuat.Selamat sejahtera dan rahmat allah jua padamu.

F.Doa Ketika Di Raudhah.
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyaynag Segala Puji Bagi Alloh Yang menguasai sekalian alam. Pujian yang menyempurnakan nikmat-Nya yang selaras dengan kebaikan-Nya.Wahai Tuhan Kami, Bagi-Mu segala pujian yang layak bagi keagungan dan kebesaran kekuasaan-Mu. Shalawat dan slam  atas junjungan Nabi Besar Muhammad Saw keluarga dan semua sahabat-sahabatnya.

Ya Alloh Ya Tuhanku, Ampunilah dosaku. Dosa kedua orangtuaku, Kakekku, nenekku.dan semua kaum kerabatku,saudara-saudaraku dan  sekalian guru-guruku, sekalian orang-orang mukmin dan mukminat juga muslimin dan muslimat baik yang hidup maupun yang telah matidengan limpahan rahmat-Mu wahai Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ya Alloh Sesungguhnya Engkau Telah berfirman dan firman-Mu adalah benar: "jika sekiranya mereka telah mendzalimi diri mereka sendiri, Lantas mereka datang kepadamu (wahai Muhammad saw), Lalu memohon ampunan kepada Allah. Rosululloh memohon ampunan untuk mereka, Tentulah mereka mendapati Alloh itu Maha Penerima Ampun lagi maha penyayang.

Ya Alloh ya Tuhanku, Sesungguhnya aku memohon syafaat (pertolongan) dari nabi dan Rasul-Mu, pada hari dimana harta benda dan anak tidak dapat memberi pertolongan sesuatu apapun, kecuali orang yang menyerahkan diri kepada Alloh dengan hati yang tenang bebas dari syirik dan penyakit munafiq. Dan berilah kepastian ampunan untukku, sebagaimana Engkau telah memastikan memberi aampunan bagi orang yang datang kepada Rasulullah saw diwaktu hidupnya.

Ya Alloh Ya Tuhanku, Jadikanlah Nabi Muhammad saw orang yang pertama memberi syafaat, yang paling berjaya diantara orang-orang yang memohon dan paling mulia dari golongan mereka terdahulu dan terahir dengan anugrah dan kemurahan-Mu wahai tuhan yang maha Mulia lagi Maha Pemurah.

Ya Alloh Ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu keimanan yang  sempurna, keyakinan yang benar, sehingga aku dapat mengetahui bahwa tiada sesautu bencana yang akan menimpa kepadaku kecuali apa yang telah Engkau tetapkan. Aku memohon ilmu yang bermanfaat, hati yang khusuk, lidah yang selalu menyebut nama-Mu Rizzqi yang luas, halal dan baik, Amal shaleh yang diterima serta urusan yang tidak rugi.

Ya Alloh Ya Tuhan Kami, Lapangkanlah dada kami, tutupilah keburukan kami, ampunilah dosa kami, tentramkanlan hati dari ketakkutan, Sudahilah amalan kami dengan kebajikan, terimalah ziarah kami ini,kembalikanlah kami kepada ahli dan keluarga  kami di dalam keadaan selamat dan sejahtera  tidak kecewa dan tidak mendapat bala bencana. Dan jadikanlah dari golongan hamba-Mu yang shalih yaitu dari golongan mereka yang tidak takut terhadap musuh dan tidak pula bersedih hati.

Ya Alloh ya tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami.Engkaulah Tuhan Yang mahaPemurah yang memberi anugrah.YaAlloh Ya Tuhanku, AMpunilah dosaku,dosa kedua orangtuaku serta seluruh mukmin dan mukminat pada hari prhitungan segala amal. Maha Suci Engkau ya Alloh yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada semua Rosul serta segenap puji bagi Alloh. Tuhan yang memeliharaseluruh jagat.


Bersambung...
Afiliasi Khazzanah Tour Travel Umroh Promo